Nhận biết các dung dịch

Lượt xem : 78 | Cập nhật : 2016-09-05 03:46:31

Câu 1:Nhận biết 4 dung dịch sau:

Resized Image
Viết phương trình phản ứng.
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe bằng dung dịch H_{2}SO_{4} đặc, nóng (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí SO_{2} (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất).
a. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính khối lượng dung dịch axit 80% đã dùng.
c. Dẫn toàn bộ khí SO_{2}châtvào 250 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

Đóng góp bởi : ngocthaoruby

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa học 10 | nhận biết dung dịch | chất rắn khan |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

CTPT tư bản chủ nghĩa ATP quần thể giao phối trội hoàn toàn phân bào đa lượng Bất phương trình có chứa... nhận biết các chất Phương trình lượng giác... phân tử khối Phương trình tích Lượng giác nước sông mã Diện tích thiết diện tách các chất bậc dinh dưỡng Vị trí tương đối của 2 phương đông cổ đại Tọa độ của điểm Phương trình bậc 4 Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu tự cảm thước đo ARN Hàm số chẵn cuộn thuần cảm công nghiệp trung quốc Phương trình bậc cao Thể tích khối lăng trụ quán tính vận tốc cực đại Phép vị tự Giải và biện luận hệ hai chất khử chọn lọc Tích phân hàm lượng giác bảng biến thiên noãn

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Tính thể tích khí clo trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện các dãy chuyển hóa trong

Bài tập về hiệu suất phản ứng trong

Tính phần trăm khối lượng kim loại trong

Viết phương trình phản ứng trong

Cân bằng phản ứng oxihóa - khử trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm nghiệm chung của 2 đa thức trong

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình trong

Tìm giá trị của x trong

Tính diện tích hình giới hạn bởi đường thẳng trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay