Giải phương trình

Lượt xem : 136 | Cập nhật : 2016-09-05 09:19:03

Câu 1) Giải phương trình:
Resized Image
Câu 2)
Cho tam giác ABC, O là giao điểm của các đường trung trực trong tam giác, H là trực tâm của tam giác. Gọi P, R, M theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Gọi Q là trung điểm đoạn thẳng AH.
a. Xác định dạng của tứ giác OPQR? Tam giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để OPQR là hình thoi?
b. Chứng minh AQ = OM.
c. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh H, G, O thẳng hàng.
d. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các hình vuông ABDE, ACFL. Gọi I là trung điểm của EL. Nếu diện tích tam giác ABC không đổi và BC cố định thì I di chuyển trên đường nào?

Đóng góp bởi : hamizy

Thành viên đã lưu bài này : hamizy |

Thể loại bài tập : toán 8 | giải phương trình | giao điểm | đường trung trực | trực tâm | hình thoi |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hình giải tích trong không gian lực đàn hồi Công thức trung tuyến sử 10 da Phép đối xứng trục Tính đạo hàm Thể tích khối lăng trụ Định lý Vi ét và ứng dụng Đường tròn ngoại tiếp ung thư đơn vị đo độ dài Tiếp tuyến đi qua 1 điểm công nghiệp trung quốc Ứng dụng định lí Lagrăng Tính đơn điệu của hàm số Hệ bất phương trình số mol dung dịch nước brom gân lá tế bào cơ cuộn cảm dạ dày cacbohyđrat Xác suất lôgarit Hình chóp tứ giác Dãy số tăng hiệu điện thế hiệu dụng Ostrogen lỏng Góc giữa 2 đường thẳng lai hữu tính Đồng biến Tam thức bậc hai Tích phân hàm đa thức tính chất từ Công thức biến tổng thành tích quần xã mạch điện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Hoàn thành các PTHH trong

Viết phương trình phản ứng- hóa 10 trong

Xác định chất khử, chất oxi hóa trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức hai muối trong hỗn hợp trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Nhận biết các dung dịch trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Tính thể tích khí clo trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện các dãy chuyển hóa trong

Bài tập về hiệu suất phản ứng trong

Tính phần trăm khối lượng kim loại trong

Viết phương trình phản ứng trong

Cân bằng phản ứng oxihóa - khử trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay