Giải các phương trình bậc nhất

Lượt xem : 62 | Cập nhật : 2016-09-05 04:21:01

Câu 1. Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2. Một người đi xe máy từ huyện A đến huyện B với vận tốc dự định là 40 Km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 10 phút và tiếp tục đi. Để đến B đúng thời gian đã định người đó phải tăng vận tốc thêm 5 Km/h. Tính quãng đường từ A đến B.

Đóng góp bởi : hamizy

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải các phương trình | đại số 8 | vận tốc |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

2 lá mầm gia định Điểm cố định thước đo cách li sinh sản chuyển dịch cơ cấu kinh tế sông hồ Trọng tâm của tứ diện Trọng tâm cộng hưởng vitamin Phương trình chứa dấu hình cầu Khoảng cách giữa 2 điểm Phương sai đa bào động vật hữu cơ phần trăm các chất Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu Bất đẳng thức lượng giác ma sát sinh tinh vật lý phiên mã sinh học gió mùa proteaza phản ứng chất khử Phương trình chính tắc của hypebol phân tử phôtpholipit thế năng Giá trị lớn nhất giới nghành dịch vụ nhiễm sắc thể Quỹ tích đại số hình thành loài sốt rét

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Hoàn thành các PTHH trong

Viết phương trình phản ứng- hóa 10 trong

Xác định chất khử, chất oxi hóa trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức hai muối trong hỗn hợp trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Nhận biết các dung dịch trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Tính thể tích khí clo trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện các dãy chuyển hóa trong

Bài tập về hiệu suất phản ứng trong

Tính phần trăm khối lượng kim loại trong

Viết phương trình phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay