Giải các phương trình bậc nhất

Lượt xem : 97 | Cập nhật : 2016-09-05 04:21:01

Câu 1. Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2. Một người đi xe máy từ huyện A đến huyện B với vận tốc dự định là 40 Km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 10 phút và tiếp tục đi. Để đến B đúng thời gian đã định người đó phải tăng vận tốc thêm 5 Km/h. Tính quãng đường từ A đến B.

Đóng góp bởi : hamizy

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải các phương trình | đại số 8 | vận tốc |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất đẳng thức tam giác giới hạn quang điện Hàm số chẵn Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn mặt trời Phương trình vô tỉ các loại thân 2 đường rừng amadon Hệ phương trình mũ vân sáng đông nam bộ trung bình cộng miền của rễ bấm ngọn cấu tạo trong Đường hypebol máu tap nghiem hạt nhân đo lực thụ phấn nhờ gió Phương trình chính tắc rêu thể khảm gia tốc hướng tâm đột biến chuyển đoạn hợp chất nguyên sinh tạo giống 2 lá mầm tham số Phép tịnh tiến chu kì dải sóng điện lý Tiệm cận của hypebol Góc giữa hai đường thẳng khoảng đơn điệu nucleotit

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Hoàn thành các PTHH trong

Viết phương trình phản ứng- hóa 10 trong

Xác định chất khử, chất oxi hóa trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức hai muối trong hỗn hợp trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Nhận biết các dung dịch trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Tính thể tích khí clo trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện các dãy chuyển hóa trong

Bài tập về hiệu suất phản ứng trong

Tính phần trăm khối lượng kim loại trong

Viết phương trình phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay