Tìm điện trở lớn nhất trong mạch

Lượt xem : 181 | Cập nhật : 2016-09-06 04:10:02

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động

Resized Image và điện trở trong Resized Image
, điện trở Resized Image
Resized Image

a) Điện trở x phải có trị số là bao nhiờu để công suất
tiêu thụ mạch ngoài là lớn nhất?
b) Điện trở x phải có trị số là bao nhiờu để cụng suất
tiờu thụ ở điện trở này là lớn nhất? Tìm công suất
lớn nhất đó?

Đóng góp bởi : hemuon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : điện trở | suất điện động | điện trở | công suất | vật lý 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đạo hàm của hàm số lượng giác Hình chóp tứ giác vi khuẩn tọa độ nguyên Xét tính liên tục lai khác dòng Giải và biện luận bất... miền tây nhân tạo lai hữu thụ Giới hạn của hàm số Hai mặt phẳng vuông góc với nhau tự cảm protein vật lý Công thức trung tuyến độ phóng xạ tế bào lý 10 da ma sát phân tử protein quang học Nhị thức Niu tơn Phương trình mặt cầu tách các chất clo virut Dấu của tam thức bậc hai lương thực CTPT Giải tích Định lý sin trong tam giác vật lý 10. sông ngòi biến dị Ý nghĩa cơ học của đạo hàm rắn nhiễm sắc thể Trọng tâm của tứ diện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm điện trở tương đương mạch ngoài trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP trong

Khái niệm sinh quyển trong

Tìm nghiệm nguyên trong

Quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình trong

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Giải các phương trình bậc nhất trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Hoàn thành các PTHH trong

Viết phương trình phản ứng- hóa 10 trong

Xác định chất khử, chất oxi hóa trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức hai muối trong hỗn hợp trong

Hoàn thành phương trình phản ứng trong

Nhận biết các dung dịch trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay