Phân tích đa thức thành nhân tử

Lượt xem : 75 | Cập nhật : 2016-09-06 04:16:47

Bài 1 : Thực hiện phép tính :

Resized Image

Bài 2 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
Resized Image

Đóng góp bởi : hemuon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phân tích đa thức thành nhân tử | toán 7 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Thực hiện phép chia trong

Tìm điện trở lớn nhất trong mạch trong

Tìm điện trở tương đương mạch ngoài trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP trong

Khái niệm sinh quyển trong

Tìm nghiệm nguyên trong

Quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình trong

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Giải các phương trình bậc nhất trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Hoàn thành các PTHH trong

Viết phương trình phản ứng- hóa 10 trong

Xác định chất khử, chất oxi hóa trong

Viết phương trình phản ứng. trong

Xác định công thức hai muối trong hỗn hợp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay