Đặc điểm khu vực Nam Á

Lượt xem : 101 | Cập nhật : 2016-09-08 03:47:07

Câu 1: Trình bày đặc điểm của khu vực Nam Á và Tây Nam Á ( 3 đ )
Câu 2: Dựa vào bảng số liệu:
Tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ La tinhtrong giai đoạn 1995 –

Resized Imagea. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp? 1,5 điểm
b. Nhận xét sự thay đổi trên. 1 điểm

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : chutnang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nam á | tây nam á | địa 11 | mỹ la tinh |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cầu não cấu trúc gen máy ảnh khí hậu nhiệt đới gió mùa lực hút ống khí Phép chiếu song song... trồng trọt Giải phương trình hệ chứa tham số phương trình giao động quần thể giao phối tần số góc Hàm số lượng giác lực từ Van 11 công nhân lơn nhât tự sao chép phân li nhan Biểu thức tọa độ của các khoáng sản vận tốc góc Đạo hàm của hàm số tại 1 Đời sống quỳ tím iải hệ phương trình sóng cơ học chăn nuôi nhóm đất chính phả hệ Công thức biến tổng thành tích Ứng dụng tích phân để điều kiện xác định chuyển động lực cản hạt nảy mầm vô nghiệm tư bản chủ nghĩa

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Các vấn đề mang tính chất toàn cầu trong

6 nước thành viên ban đầu của EU. trong

Vẽ biểu đồ trong

Đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì trong

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu trong

Kể tên các nước Đông Nam Á trong

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Tìm điện trở lớn nhất trong mạch trong

Tìm điện trở tương đương mạch ngoài trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP trong

Khái niệm sinh quyển trong

Tìm nghiệm nguyên trong

Quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình trong

Biễu diễn tập nghiệm trên trục số trong

Giải các phương trình bậc nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay