Giải bất phương trình

Lượt xem : 87 | Cập nhật : 2016-09-08 08:57:38

Bài 1 (2 đ): Giải các phương trình, bất phương trình sau :

Resized Image

Bài 2: ( 3 đ)

Resized Image

Tính P + Q .

Đóng góp bởi : chutnang

Thành viên đã lưu bài này : chutnang |

Thể loại bài tập : giải phương trình | giải bất phương trình | đại số 8 | chứng minh đẳng thức |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải và biện luận PT trong

Đặc điểm khu vực Nam Á trong

Các vấn đề mang tính chất toàn cầu trong

6 nước thành viên ban đầu của EU. trong

Vẽ biểu đồ trong

Đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì trong

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu trong

Kể tên các nước Đông Nam Á trong

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Tìm điện trở lớn nhất trong mạch trong

Tìm điện trở tương đương mạch ngoài trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP trong

Khái niệm sinh quyển trong

Tìm nghiệm nguyên trong

Quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay