Khái niệm chuyển động thẳng đều

Lượt xem : 154 | Cập nhật : 2016-09-09 03:40:22

Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng đều? Viết phương trình tọa độ của chất điểm chuyển động thẳng đều? (1đ)
Câu 2: Định nghĩa sự rơi tự do? Cho biết phương, chiều và tính chất chuyển động của chuyển động rơi tự do của 1 vật? (1đ)

Đóng góp bởi : maitore

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : chuyển động thẳng đều | vật lý 10 | tọa độ chất điểm | sự rơi tự do | chuyển động rơi tự do |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tế bào cơ chiến tranh thế giới mạch điện tọa độ các đỉnh Hình chiếu của điểm nòi Phép đối xứng tâm Bất đẳng thức Phương trình đường thẳng... biến đổi gen dioxit Tích vô hướng Phương tích của đường tròn biện luận phương trình Bất đẳng thức lượng giác Phép biến hình ăng ten giới hạn quang điện sinh tinh Hình chiếu của điểm trên photpho đậu hà lan ánh sáng đơn sắc hạt trần giao động điều hòa Tích phân hàm lượng giác Hai đường thẳng vuông phát xít đức vân tối lý 8 hóa trị Đường thẳng vuông góc... flo gân lá Thể tích khối đa diện hóa học lý 11 Hai đường thẳng song kiểm tra sinh học 10

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Bài tập về 3 số thực dương trong

Chứng minh đẳng thức trong

Giải và biện luận các phương trình trong

Viết phương trình đường cao trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận PT trong

Đặc điểm khu vực Nam Á trong

Các vấn đề mang tính chất toàn cầu trong

6 nước thành viên ban đầu của EU. trong

Vẽ biểu đồ trong

Đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì trong

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu trong

Kể tên các nước Đông Nam Á trong

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Tìm điện trở lớn nhất trong mạch trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay