Xét tính liên tục của hàm số

Lượt xem : 150 | Cập nhật : 2016-09-10 03:32:19

Câu 1:Cho hàm số

Resized Image
Xét tính liên tục của hàm số trên R?
Câu 2:Một cấp số nhân có 3 số hạng ,biết tổng của chúng là 7 và tổng các bình phương của chúng là 21 tìm cấp số đó?

Đóng góp bởi : Dungchibi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính liên tục của hàm số | toán 11 | cấp số nhân |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường vuông góc chung bắc sơn hình lập phương cường độ âm Bất phương trình lôgarit tế bào sinh dưỡng sinh giới cuộn dây thuần cảm khu vực tay nam á bài tập về từ trường số trung nguyên sinh vật Cấp số cộng ly 7 oxi hóa Phương trình vô tỉ tam giác Mệnh đề phủ định điện xoay chiều Khoảng cách từ 1 điểm thực vật góc vận tốc truyền sóng Hàm số chẵn cacbohyđrat Giới hạn hữu hạn vân giao thoa nucleotit át lát địa lý góc quang trung Tọa độ của véc tơ 2 lá mầm hình thành loài ung thư máu tia tử ngoại địa trung hải chim bồ câu thụ tinh Các phép toán mũ lôgarit

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tính các giới hạn trong

Khái niệm quang hợp trong

Các bộ phận chính của Hoa trong

Khái niệm chuyển động thẳng đều trong

Bài tập về 3 số thực dương trong

Chứng minh đẳng thức trong

Giải và biện luận các phương trình trong

Viết phương trình đường cao trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận PT trong

Đặc điểm khu vực Nam Á trong

Các vấn đề mang tính chất toàn cầu trong

6 nước thành viên ban đầu của EU. trong

Vẽ biểu đồ trong

Đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì trong

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu trong

Kể tên các nước Đông Nam Á trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay