Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Lượt xem : 50 | Cập nhật : 2016-09-10 08:41:56

Bài 1. a. Tìm giới hạn:
Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Resized Image
Bài 2. Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức
Resized Image
Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.

Đóng góp bởi : Dungchibi

Thành viên đã lưu bài này : Dungchibi |

Thể loại bài tập : tìm giới hạn | tìm giá trị nhỏ nhất | toán 11 | hệ thức | tam giác đều |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Sự biến thiên của hàm số Phương trình bậc nhất 1 ẩn hoạt động của tim dấu hiệu Đạo hàm của hàm hợp Hệ phương trình lực sinh học 10. sacarozo Giải tích độ pH Phương trình số phức Phương trình tích Bất đẳng thức lượng giác Khoảng cách từ 1 điểm dầu mỏ độ tụ tần số hoán vị sinh học 12 bấm ngọn Tích phân hàm lôgarit dao động tắt dần Tứ diện đều Progesteron Giới hạn tâm nhĩ Hệ bất phương trình chứa góc Pa Tâm đường tròn cách mạng vitamin diện tích các tam giác hạt kín nghiệm phương trình van 7 Các dạng giới hạn vô định axit amin giới tính kết tủa

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải phương trình có tham số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Khái niệm quang hợp trong

Các bộ phận chính của Hoa trong

Khái niệm chuyển động thẳng đều trong

Bài tập về 3 số thực dương trong

Chứng minh đẳng thức trong

Giải và biện luận các phương trình trong

Viết phương trình đường cao trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận PT trong

Đặc điểm khu vực Nam Á trong

Các vấn đề mang tính chất toàn cầu trong

6 nước thành viên ban đầu của EU. trong

Vẽ biểu đồ trong

Đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay