Giải phương trình lượng giác

Lượt xem : 49 | Cập nhật : 2016-09-10 04:06:30

Câu I ) Tính giới hạn của hàm số sau :
Resized Image

Resized Image

Câu II ) Giải phương trình :

Resized Image

Đóng góp bởi : Dungchibi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 11 | giải phương trình | tìm giới hạn |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tính các giới hạn- toán 11 trong

Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình có tham số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Khái niệm quang hợp trong

Các bộ phận chính của Hoa trong

Khái niệm chuyển động thẳng đều trong

Bài tập về 3 số thực dương trong

Chứng minh đẳng thức trong

Giải và biện luận các phương trình trong

Viết phương trình đường cao trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận PT trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay