Thời gian thành lập nước Văn Lang

Lượt xem : 57 | Cập nhật : 2016-09-15 01:25:03

Câu 1: Nước Văn Lang được thành lập vào thời gian nào?
A: Thế kỷ VII trước Công nguyên
B; Thế kỷ VIII trước Công nguyên
C: Thế kỷ I X trước Công nguyên
D: Thế kỷ X trước Công nguyên

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : maihin

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nước Văn Lang | lịch sử 6 | trước công nguyên |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

gen dị hợp bậc nhất một ẩn Định lý sin trong tam giác khối lượng riêng Phương tích của đường tròn mắc nối tiếp Chỉnh hợp Tích phân hàm đa thức siêu âm lực đàn hồi tính nhiệt lượng Diện tích tam giác Bất phương trình có chứa tham số phương đông cổ đại Bất phương trình bậc nhất cách mạng tiệm cận nghành trồng trọt chùm sáng dao động điện từ hóa trị ếch phương pháp quy nạp đồng đẳng máy biến thế tần số ánh sáng đơn xenlulozơ trắc nghiệm hóa học đồng hóa hạt proton sản xuất chất dư chữ viết thoái hóa giả thuyết của Bo nhân tử Các dạng phương trình Phương trình bậc 3 Hàm số liên tục trên 1 khoảng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Nền nông nghiệp trong thời kì Bắc thuộc trong

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan trong

Giải và biện luận PT trong

Các nghành thực vật trong

Vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên trong

btap 1 trong

Bài tập tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tính các giới hạn- toán 11 trong

Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình có tham số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Khái niệm quang hợp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay