Thời gian thành lập nước Văn Lang

Lượt xem : 187 | Cập nhật : 2016-09-15 01:25:03

Câu 1: Nước Văn Lang được thành lập vào thời gian nào?
A: Thế kỷ VII trước Công nguyên
B; Thế kỷ VIII trước Công nguyên
C: Thế kỷ I X trước Công nguyên
D: Thế kỷ X trước Công nguyên

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : maihin

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nước Văn Lang | lịch sử 6 | trước công nguyên |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nguyễn du lẻ của hàm số hoa 10 ăng ten tứ giác dung kháng tính tan nam châm phân tích đa thức thành nhân tử học sinh giỏi Vẽ đồ thị hàm số giá trị nhỏ nhất Vectơ trong không gian mã hóa Phương trình nghiệm nguyên đột biến cấu trúc Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số chất khoáng Hệ thức lượng trong tam giác tia sáng trắng can Bất đẳng thức lượng giác nhân đa thức giới hạn quang điện tách các chất máy phát điện tính nhiệt lượng câu hỏi trắc nghiệm vật lý Phương trình lượng giác... hạt sơ cấp vận chuyển Hệ phương trình đối xứng toán12 giới tính lipit Tích phân hàm mũ Toán hình số tự nhiên khúc xạ sóng trung á

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Nền nông nghiệp trong thời kì Bắc thuộc trong

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan trong

Giải và biện luận PT trong

Các nghành thực vật trong

Vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên trong

btap 1 trong

Bài tập tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tính các giới hạn- toán 11 trong

Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình có tham số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Khái niệm quang hợp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay