Thời gian thành lập nước Văn Lang

Lượt xem : 160 | Cập nhật : 2016-09-15 01:25:03

Câu 1: Nước Văn Lang được thành lập vào thời gian nào?
A: Thế kỷ VII trước Công nguyên
B; Thế kỷ VIII trước Công nguyên
C: Thế kỷ I X trước Công nguyên
D: Thế kỷ X trước Công nguyên

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : maihin

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nước Văn Lang | lịch sử 6 | trước công nguyên |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phân tử mARN operon trắc nghiệm vật lý tính đơn điệu thế kỉ XVIII sinh vật cổ Hàm số bậc nhất sử dụng lao động Hình chiếu của điểm bài tập trước công nguyên phép đối Hai đường thẳng guốc chẵn giá trị lượng giác Vai trò của N khai triển Đa thức Tích phân hàm mũ nghiệm phân biệt gia tốc hướng tâm thể tứ bội hóa học 8 ếch đồng trung đại tiếp xúc giun sán bài tập về từ trường giới công suât thủy sản bào quan hóa trị Hệ phương trình đẳng cấp trục nhỏ các loại rễ Cân bằng các phương trình nông nghiệp Vị trí tương đối cơ cấu kinh tế

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Nền nông nghiệp trong thời kì Bắc thuộc trong

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan trong

Giải và biện luận PT trong

Các nghành thực vật trong

Vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên trong

btap 1 trong

Bài tập tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tính các giới hạn- toán 11 trong

Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình có tham số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Khái niệm quang hợp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay