Thời gian nhà nước Âu Lạc sụp đổ

Lượt xem : 96 | Cập nhật : 2016-09-15 06:24:47

Nhà nước Âu Lạc sụp đổ vào thời gian nào?
A: Năm 176 trước Công nguyên
B: Năm 177 trước Công nguyên
C: Năm 178 trước Công nguyên
D: Năm 179 trước Công nguyên

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : maihin

Thành viên đã lưu bài này : maihin |

Thể loại bài tập : nhà nước âu lạc | lịch sử 6 | trước công nguyên |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nhiệt độ thường Tứ diện vuông lai hữu tính đồng hợp hai nghiệm Tiếp tuyến tại 1 điểm tử cung đột biến cấu trúc Vị trí tương đối sốt rét thăng bằng electron bài tập về từ trường khoa học kĩ thuật magie Ứng dụng tích phân để Khoảng cách giữa 2 đường cacbohyđrat quy luật phân li trung bình cộng Hai đường thẳng song xenlulozơ Đường thẳng vuông góc... Tích vô hướng của 2 véc tơ lục địa trục lớn Đại số quốc tế thứ nhất lai phân tích trường sơn bắc Tích phân hàm đa thức mắt cận tham số Cực trị hình học Góc giữa hai mặt phẳng hóa 12 thước vật lý 6 nhiệt độ nóng chảy giao phối anken

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Thời gian thành lập nước Văn Lang trong

Nền nông nghiệp trong thời kì Bắc thuộc trong

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan trong

Giải và biện luận PT trong

Các nghành thực vật trong

Vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên trong

btap 1 trong

Bài tập tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tính các giới hạn- toán 11 trong

Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình có tham số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay