Giải bất phương trình

Lượt xem : 55 | Cập nhật : 2016-09-22 03:23:36

Giải các phương trình và bất phương trình

Resized Image

Câu 2(3đ) Cho phương trình
Resized Image
a) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho phương trình trên có 2 nghiệm âm phân biệt
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt Resized Imagethỏa mãn
Resized Image
Đóng góp bởi : haso

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải phương trình | giải bất phương trình | nghiệm phân biệt |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giai phuong trinh trong

Tim tap nghiem cua phuong trinh trong

Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng trong

Tình hình dân số châu âu trong

Đặc điểm chính của môi trường ôn đới hải dương trong

Giải phẫu của lá trong

Các kiểu phát triển ở động vật trong

Sinh trưởng ở thực vật trong

Quá trình ra đời của nước Cham-pa độc lập trong

Diễn biến trận chiến trên sống Bạch Đằng trong

Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần trong

Thời gian nhà Tần xâm lược nước ta trong

Thời gian thành lập nước Văn Lang trong

Thời gian nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong

Nền nông nghiệp trong thời kì Bắc thuộc trong

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan trong

Giải và biện luận PT trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay