Phân tích đa thức thành nhân tử

Lượt xem : 96 | Cập nhật : 2016-10-12 02:57:12

Bài 1: Làm các phép tính sau:Resized Image

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

Resized Image

Đóng góp bởi : minhthuhuong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thực hiện phép tính | phân tích đa thức thành nhân tử | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vận tốc âm hợp chất hữu cơ nhiệt độ cơ thể cầu não dải sóng tụ điện HIV peptit TOÁN 9 pháp tuyến tam nhiễm Đường thẳng vuông góc than kiểm tra sinh học 10 đá vôi Phương trình số phức định luật ôm động vật kí sinh thể đột biến Bất phương trình lượng giác hai nghiệm Phương trình bậc 2 kiết lị con lắc đơn cacbohyđrat vacin cách mạng tư sản Phép đối xứng tâm Phương trình mặt phẳng dòng điện cực đại Phương trình mặt phẳng nòi điện trở thuần Phương trình bậc nhất 1 ẩn tần số alen sóng ánh sáng Hệ bất phương trình bậc không hoàn toàn Bất đẳng thức Cô si cường độ dòng điện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang trong

Nguồn năng lượng sạch trong

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niện quần xã sinh vật trong

Tài nguyên tái sinh trong

Khái niệm ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm hệ sinh thái trong

Bài tập thực nghiệm: trong

Nhân tố ảnh hưởng sự phân bố nông nghiệp trong

Vận động tự quay của trục trái đất trong

Cuộc phát kiến địa lý ở Tây Âu trong

Các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào trong

Chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đêli. trong

Chế độ phong kiến Trung Quốc thời Đường trong

Cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỉ XV đầu tkỉ XVI trong

Thành tựu văn hóa của phương đông cổ đại trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay