Tìm phương sai, độ lệch chẩn

Lượt xem : 243 | Cập nhật : 2016-10-12 03:08:34

Câu 31: Khảo sát kết quả thi môn toán của học sinh của trường A chọn ra 100 HS .Điểm môn toán của các HSnày cho ở bảng sau:

Resized Image

Tìm số trung bình? Phương sai và độ lệch chuẩn ? (chính xác đến hàng phần nghìn)

Câu 2 :Trên mpoxy : Viết phương trình chính tắc của Elíp
biết E đi qua 2 điểm M(4 ;9/5) , N(3 ;12/5)
Xác định toạ độ các đỉnh ? tiêu điểm ? Tim các điểm A thuộc E sao cho A nhìn 2 tiêu điểm của E dưới 1 góc vuông?

Đóng góp bởi : minhthuhuong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tóan 10 | phương sai | độ lệch chuẩn | phương trình chính tắc | tọa độ | tiêu điểm | elip |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dạ dày Tổng các số hạng Hình giải tích trong không gian moocgan Tính đạo hàm trùng hợp Ứng dụng tích phân tổ chức sống ống khí bụng sóng hổ trắng động cơ Phương trình vô tỉ Cực trị của hàm số Bất đẳng thức gen liên kết Đường thẳng vuông góc Vật chất Lý 6 đường cônic ung thư máu câu hỏi lý thuyết vật lý Lý lớp 6 Miền giá trị của hàm số đơn chất nghành thực vật sự bay hơi phân tử mARN trắc nghiệm vật lý Cấp số nhân lipit Ứng dụng định lí Lagrăng hoa thụ phấn Hai đường thẳng vuông phân tích vectơ Tiếp tuyến nguyên phân GTNN Khảo sát Vectơ trong không gian

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm góc lượng giác trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang trong

Nguồn năng lượng sạch trong

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niện quần xã sinh vật trong

Tài nguyên tái sinh trong

Khái niệm ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm hệ sinh thái trong

Bài tập thực nghiệm: trong

Nhân tố ảnh hưởng sự phân bố nông nghiệp trong

Vận động tự quay của trục trái đất trong

Cuộc phát kiến địa lý ở Tây Âu trong

Các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay