Chứng minh tứ giác nội tiếp

Lượt xem : 156 | Cập nhật : 2016-10-12 08:15:06

Câu 1
Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 720m2 , nếu tăng chiều dài thêm 6m và giảm chiều rộng đi 4m thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính kích thước ( chiều dài và chiều rộng ) của mảnh vườn.
Câu 2
Cho điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R . Từ A kể đường thẳng (d) không đi qua tâm O, cắt đường tròn (O) tại B và C( B nằm giữa A và C). Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại D. Từ D kẻ DH vuông góc với AO ( H nằm trên AO), DH cắt cung nhỏ BC tại M. Gọi I là Giao điểm của DO và BC.
1.Chứng minh OHDC là tứ giác nội tiếp được.
2.Chứng minh OH.OA=OI.OD
3. Chứng minh AM là tiếp tuyến với đường tròn (O).
4. Cho OA =2R. Tính theo R diện tích của hình tam giác OAM nằm ngoài đường tròn (O)

Đóng góp bởi : minhthuhuong

Thành viên đã lưu bài này : minhthuhuong |

Thể loại bài tập : toán 10 | tứ giác nội tiếp | giao điểm | tiếp tuyến |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khảo sát hàm số tìm giá trị thu gọn văn hóa châu á hướng động vỏ não sóng cơ học phản ứng nhiệt hạch ống tiêu hóa bài tập toán 12 Thể tích khối đa diện Tiếp tuyến tại 1 điểm áp suất chất lỏng Hệ phương trình Góc giữa 2 đường thẳng... cấu tạo ngoài Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng điện từ Dấu của nhị thức bậc nhất oxi năng lượng điện trường toán sóng cực ngắn nhiệt độ nóng chảy thể tích khí kim loại Hình học không gian Công thức cộng đối với... Phương trình Hệ phương biến dị tổ hợp sóng điện từ Sơ đồ lai mã di truyền âm đạo cacbon không hoàn toàn K Phương trình mũ ống khí Phương trình tiếp tuyến

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm tọa độ giao điểm trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm phương sai, độ lệch chẩn trong

Tìm góc lượng giác trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang trong

Nguồn năng lượng sạch trong

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niện quần xã sinh vật trong

Tài nguyên tái sinh trong

Khái niệm ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm hệ sinh thái trong

Bài tập thực nghiệm: trong

Nhân tố ảnh hưởng sự phân bố nông nghiệp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay