Giải hệ phương trình

Lượt xem : 212 | Cập nhật : 2016-10-12 03:21:46

Câu1:Giải phương trình, bất phương trình sau

Resized Image
Câu 2:Giải hệ
Resized Image

Đóng góp bởi : minhthuhuong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải hệ phương trình | giải phương trình | giải bất phương trình | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hàng hóa mạch điện hỗn hợp nghành trồng trọt xu hướng phát triển Hình học không gian Hai đường thẳng song Tọa độ trong không gian Ứng dụng định lí Lagrăng dao động tắt dần khoáng sản cuộn cảm vị ngữ đa bội hóa cường độ hiệu dụng Phương trình mặt phẳng thép axitamin Xác suất của biến cố văn hoá Định lý Cô sin trong tam giác hai bà trưng bước sóng hình dạng thuốc lá Phép quay cấu tạo trong 2 lá mầm sự đông máu lưỡng bội Các dạng phương trình... đối xứng tâm thực dân pháp Cân bằng phương trình hinh mật phôi sinh nguyên tử hidrocacbon nhân tử

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm điều kiện xác định trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Tìm tọa độ giao điểm trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm phương sai, độ lệch chẩn trong

Tìm góc lượng giác trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang trong

Nguồn năng lượng sạch trong

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niện quần xã sinh vật trong

Tài nguyên tái sinh trong

Khái niệm ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm hệ sinh thái trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay