Lập phương trình đường phân giác

Lượt xem : 135 | Cập nhật : 2016-10-12 03:26:21

Câu 1: Cho a, b, c>0 .thỏa mãn
Resized Image
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: Resized Image

Câu 2:Cho tam giác ABC có A(1,1), B(-2,0), C(-3,3)
a. Lập phương trình các đường cao của tam giác ABC, tìm tọa độ trực tâm.
b. Lập phương trình đường phân giác trong của góc A.
c. Tìm tọa độ điểm M thuộc d: 3x+4y +10=0 sao cho
Resized Image
nhỏ nhất.

Câu 2:Lập phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng d: 2x+3y-3=0 đồng thời tiếp xúc 2 trục tọa độ.

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giá trị nhỏ nhất miền tây hoa kì mặt trời Đời sống Tính chất tuần hoàn khí hậu gió mùa lực từ tán sắc ánh sáng sơn nghiệm trái dấu Hidro tam bội nhóm đất chính Phương sai vật lý 6 tài nguyên hướng của lực lực đàn hồi sinh học 12 Phương trình bậc nhất thể tích của vật thể tròn xoay miền của rễ bảo vệ môi trường giống cây trồng ATP hypebol nguyên tử hiệu điện thế hiệu dụng tinh thể Phép chiếu song song... Quan hệ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Lượng giác trồng trọt chủ nô Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm văn lớp 10 Giới hạn của dãy số Xét tính liên tục

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm điều kiện xác định trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Tìm tọa độ giao điểm trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm phương sai, độ lệch chẩn trong

Tìm góc lượng giác trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Hoàn cảnh ra đời nhà nước Văn Lang trong

Nguồn năng lượng sạch trong

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niện quần xã sinh vật trong

Tài nguyên tái sinh trong

Khái niệm ô nhiễm môi trường trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay