Giải và biện luận phương trình

Lượt xem : 183 | Cập nhật : 2016-10-17 08:13:25

Câu 1: Giải và biện luận PT
Resized Image

Câu 2: Cho PT

Resized Image
A, Tìm m nguyên nhỏ nhất để PT có hai nghiệm phân biệt
B, Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn
Resized Image
Câu 3: Tìm m để PT sau vô nghiệmResized Image
Đóng góp bởi : hangmit

Thành viên đã lưu bài này : hangmit |

Thể loại bài tập : giải phương trình | biện luận pt | vô nghiệm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vacin Giá trị lớn nhất oxit kim loại rêu phương trình giao động hai bà trưng quang điện sinh sản sinh dưỡng thể đồng hợp âm đạo sóng ngang đạo hàm của hàm số axit đơn vị tam giác đều trung quốc Elip dạ dày tia phóng xạ điện trở thận cá đo lực Hệ phương trình chứa tham số hiệu điện thế hiệu dụng phân rã nước cứng khối lượng mạch điện quãng đường Phép chiếu song song... hồng ngoại ứng động Vị trí tương đối thể tích hình hộp Phương trình đường thẳng địa lý 9 Ứng dụng tích phân Hình giải tích trong không gian Tìm các yếu tố trong tam giác hàn số

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân trong

Giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS trong

Môi trương nuôi cấy liên tục trong

Ứng dụng của quá trình phân giải các chất trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Giải các bất phương trình trong

Lập phương trình đường phân giác trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm điều kiện xác định trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Tìm tọa độ giao điểm trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm phương sai, độ lệch chẩn trong

Tìm góc lượng giác trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay