Giải bất phương trình

Lượt xem : 139 | Cập nhật : 2016-10-17 03:42:01

Bài 1:
Giải bất phương trình sau:
Resized Image
Bài 2:
Resized Image

Đóng góp bởi : hangmit

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải bất phương trình | toán 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải và biện luận phương trình trong

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân trong

Giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS trong

Môi trương nuôi cấy liên tục trong

Ứng dụng của quá trình phân giải các chất trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Giải các bất phương trình trong

Lập phương trình đường phân giác trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm điều kiện xác định trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Tìm tọa độ giao điểm trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm phương sai, độ lệch chẩn trong

Tìm góc lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay