Tìm giá trị lớn nhất

Lượt xem : 72 | Cập nhật : 2016-10-17 03:43:37

Bài 1
Tìm m để pt sau có nghiệm:
Resized Image
Bài 2
Trong hệ trục tọa độ Oxy cho A(3;4) và 2 điểm B,C lần lượt trên 2 tia Ox,Oy sao cho A,B,C thẳng hàng. Xác định tọa độ B,C sao cho diện tích tam giác OBC đạt giá trị lớn nhất

Đóng góp bởi : hangmit

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 10 | tọa độ | giá trị lớn nhất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ly 7 trạng thái đơn Nhiệt độ sôi Tích phân hàm lượng giác Vị trí tương đối trong bạch tạng chất khoáng Hàm số lẻ hệ số công suất Giải tam giác Phân bố xác suất của Công thức lượng giác Hình chiếu hóa trị Hàm số bậc hai chiến tranh thế giới sử 10 Khoảng cách từ 1 điểm phiên mã dãy Banme hạt phóng xạ Ngôn ngữ tan trong nước Phương trình chính tắc của elip Phương trình trùng phương Phép chiếu song song... cách mạng địa lý 9 Hai đường thẳng vuông hình cầu Dãy số giảm cách li địa lí gia tốc giao động điều hòa Công thức trung tuyến Phương trình chứa ẩn ở mẫu quá trình nhân đôi axit amin điện áp hiệu dụng Đường parabol

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải và biện luận phương trình trong

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân trong

Giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS trong

Môi trương nuôi cấy liên tục trong

Ứng dụng của quá trình phân giải các chất trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Giải các bất phương trình trong

Lập phương trình đường phân giác trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm điều kiện xác định trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Tìm tọa độ giao điểm trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm phương sai, độ lệch chẩn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay