Thực hiện dãy chuyển hóa

Lượt xem : 155 | Cập nhật : 2016-10-19 02:34:35

Thực hiện các dãy chuyển hóa sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : nangbien

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : dãy chuyển hóa | hóa học 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khuếch tán Các dạng giới hạn vô định oxit cấu tạo ngoài toàn quốc kháng chiến cơ năng đột biến đảo đoạn trạng thái đơn sóng điện từ Tiếp tuyến tại 1 điểm phương trình loga Hai đường thẳng tự thụ phấn xenlulozơ hạt phấn giới tính lực hút Cân bằng phương trình chiến tranh thế giới tọa độ các đỉnh sinh 12 Phương trình tích lưỡng bội rut gon vòng tuần hoàn tính chẵn nhận biết các chất axit nucleotit Tìm quỹ tích nội tiếp đường tròn tiến hóa hợp chấ lý 8 Thể tích khối lăng trụ Hidro nghiệm nguyên Đường thẳng trong mặt phẳng Liên kết hóa học nước vôi trong Khoảng cách từ 1 điểm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn trong

Tìm tâm sai của elip trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải và biện luận phương trình trong

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân trong

Giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS trong

Môi trương nuôi cấy liên tục trong

Ứng dụng của quá trình phân giải các chất trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Giải các bất phương trình trong

Lập phương trình đường phân giác trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm điều kiện xác định trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay