Phân biệt các chất

Lượt xem : 149 | Cập nhật : 2016-10-19 02:37:17

Câu 1 Từ muối ăn, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, NaOH, nước javel, axit clohidric.
Câu 2. Phân biệt các chất sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : nangbien

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phân biệt các chất | muối ăn | phương trình phản ứng | hóa học 10 | nước javel | axit clohidric. |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Thực hiện dãy chuyển hóa trong

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn trong

Tìm tâm sai của elip trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải và biện luận phương trình trong

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân trong

Giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS trong

Môi trương nuôi cấy liên tục trong

Ứng dụng của quá trình phân giải các chất trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Giải các bất phương trình trong

Lập phương trình đường phân giác trong

Giải hệ phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay