Hoàn thành chuỗi phản ứng

Lượt xem : 165 | Cập nhật : 2016-10-19 02:40:21

Câu 1: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm?
Resized Image
Câu 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng:
Resized Image

Đóng góp bởi : nangbien

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hoàn thành chuỗi phản ứng | hóa học 10 | điều chế khí Hidro Clorua |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

công thoát electron gen phả hệ tia laze trung hòa vật lý 10. giao phấn Góc giữa hai đường thẳng tạo ảnh Giải bài toán bằng cách lỏng polime Đường thẳng vuông góc... AIDS hóa thạch nồng độ tách các chất Góc giữa 2 đường thẳng hóa học 12 Cân bằng các phương trình bán kính bài tập hóa học 9 vị trí địa lý Hai đường thẳng vuông thân nhiệt da số mol vàng đột biến gen Ứng dụng tích phân để Hệ phương trình chứa tham số Bất phương trình chứa ẩn nhân tử vẽ biểu đồ lực đàn hồi Hệ bất phương trình thể truyền dung dịch brom hiệp định biến trở

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện dãy chuyển hóa trong

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn trong

Tìm tâm sai của elip trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải và biện luận phương trình trong

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân trong

Giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS trong

Môi trương nuôi cấy liên tục trong

Ứng dụng của quá trình phân giải các chất trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Giải các bất phương trình trong

Lập phương trình đường phân giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay