Nhận biết các chất

Lượt xem : 153 | Cập nhật : 2016-10-19 02:56:37


Câu I: Chỉ được dùng thêm tối đa hai hóa chất hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

Resized Image
Câu II: Từ nguyên liệu đầu là muối ăn, đá vôi, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế nước Javen, clorua vôi, dung dịch axit clohidric

Đóng góp bởi : nangbien

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nhận biết các chất | hóa học 10 | muối ăn | đá vôi | phương trình hóa học | nước javen | clorua vôi |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giao thoa sóng kiểu hình phân rã Lactôzơ Hình học phẳng toán12 máy thu vô tuyến Pa thế kỉ XVIII bộ ba đối mã Hình giải tích trong mặt phẳng Tiếp tuyến Đồ thị hàm số Góc giữa hai mặt phẳng Hệ trục tọa độ nước vôi trong Tọa độ trong không gian Hai đường thẳng chéo nhau Vị trí tương đối Giao tuyến mỏi cơ vô nghiệm cảm ứng điện từ CO2 Giá trị lớn nhất phân hóa học tương tác gen cành cây lai tạo tính chất từ Phương trình chứa tham số nhân chuẩn cấu tạo trong nguyên tử khối thể đột biến bài tập về từ trường điện áp xoay chiều Hình lập phương căn bậc hai Khảo sát hàm số

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện dãy chuyển hóa trong

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn trong

Tìm tâm sai của elip trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải và biện luận phương trình trong

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân trong

Giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS trong

Môi trương nuôi cấy liên tục trong

Ứng dụng của quá trình phân giải các chất trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay