Nhận biết các chất

Lượt xem : 117 | Cập nhật : 2016-10-19 02:56:37


Câu I: Chỉ được dùng thêm tối đa hai hóa chất hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

Resized Image
Câu II: Từ nguyên liệu đầu là muối ăn, đá vôi, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế nước Javen, clorua vôi, dung dịch axit clohidric

Đóng góp bởi : nangbien

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nhận biết các chất | hóa học 10 | muối ăn | đá vôi | phương trình hóa học | nước javen | clorua vôi |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

loại phản ứng cơ năng vật lý 12 tế bào thước đo Ứng dụng định lí Lagrăng cấu hình Electron tháp dân số Phép chiếu song song... Bài toán liên quan đến Điểm thuộc đồ thị phân tử khối CTPT Phương trình tương đương etilen sử 11 Đường thẳng tiếp xúc đường cong đoạn mạch xoay chiều đồng hóa kinh tế xã hội con lai chu kì đấu tranh sinh học tâm nhĩ oxit sắt Phương trình bậc 3 điện trở thuần Công thức lượng giác trường sơn nam nước vôi trong Phương trình bậc nhất một ẩn sông mã mon Giải thể khảm miền tây Hyperbol bò sát nguyên tử phản ứng hóa học

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện dãy chuyển hóa trong

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn trong

Tìm tâm sai của elip trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải và biện luận phương trình trong

Biến đổi của nhiễm sắc thể trong nguyên phân trong

Giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS trong

Môi trương nuôi cấy liên tục trong

Ứng dụng của quá trình phân giải các chất trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay