Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống

Lượt xem : 41 | Cập nhật : 2016-10-24 01:17:15

Nêu diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt của nhân dân ta. Qua đó em có nhận xét gì về cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : chimung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sử 6 | kháng chiến chống tống | lý thường kiệt | sông như nguyệt |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Các nước khu vực Đông Nam Á trong

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ trong

Địa hình của khu vực bắc mỹ trong

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ trong

Nhận biết các chất trong

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện dãy chuyển hóa trong

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn trong

Tìm tâm sai của elip trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải và biện luận phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay