Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản

Lượt xem : 177 | Cập nhật : 2016-10-24 06:25:56

Câu I: (3 điểm)
1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trị địa lí và điều kiện tự nhiên đối với phát triển kinh tế xó hội Nhật Bản?
2. Nêu tác động tiêu cực của thảm họa động đất sóng thần ở Nhật Bản?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : chimung

Thành viên đã lưu bài này : chimung |

Thể loại bài tập : sóng thần | nhật bản | địa 11 | kinh tế nhật bản |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lực kế Amilaza nấm Khoảng cách giữa 2 đường Van 11 Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng thủy tính cường độ âm pha dao động Biểu thức tọa độ của các quần thể giao phối Cực đại cây asean Phương trình chính tắc của hypebol dao động điện từ đồng đẳng Giới hạn của dãy số NaOH CuO quang điện Hàm số ngược số tự nhiên vạch quang phổ Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm thể tích hình hộp Tính đơn điệu của hàm số điện áp điện tích nhiệt độ Phép tịnh tiến đồ thị hóa học 10 moocgan R đo lực Lập phương trình đường thẳng quần thể Hình lăng trụ đa phân Batixta

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trong

Các nước khu vực Đông Nam Á trong

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ trong

Địa hình của khu vực bắc mỹ trong

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ trong

Nhận biết các chất trong

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện dãy chuyển hóa trong

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn trong

Tìm tâm sai của elip trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Giải bất phương trình trong

Giải phương trình trong

Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay