Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Hoa Kì.

Lượt xem : 132 | Cập nhật : 2016-10-24 01:31:23

a. Hãy nêu ba đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Hoa Kì.
b. Phân tích các nguyên nhân làm cho Hoa Kì có nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : chimung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : địa 11 | kinh tế hoa kì |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Sự ra đời của Liên Minh châu Âu trong

Đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc trong

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản trong

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trong

Các nước khu vực Đông Nam Á trong

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ trong

Địa hình của khu vực bắc mỹ trong

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ trong

Nhận biết các chất trong

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện dãy chuyển hóa trong

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn trong

Tìm tâm sai của elip trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay