Tinh so lien ket peptit

Lượt xem : 180 | Cập nhật : 2016-10-24 09:10:44

Khi thủy phân hoàn toàn 0,2 mol peptit A mạch hở ( A có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH )

Bằng lượng NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng , cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng A là 108,4 gam . Tính số liên kết peptit trong A?

Đóng góp bởi : hongbavi78

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập :

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đa bội thể tích của hình chóp hạt sơ cấp bản đồ di truyền Bài toán liên quan đến chiến tranh thế giới Vẽ đồ thị hàm số hồ lý thuyết sinh học 8 quân nguyên sóng vô tuyến EU thích nghi can vận tốc truyền âm Phân bố xác suất giống cây trồng KOH GTNN công nghiệp trung quốc Hệ trục tọa độ nghành trồng trọt chất phóng xạ di nhập gen đột biến giao tử quân nam thể tứ bội Hoạt hình este Công thức biến tổng thành tích trắc nghiệm hóa học NaOH Biểu thức tọa độ Phương trình của mặt phẳng khoảng cách giữa hai đường thẳng lý 10 phép chia thụ phấn biên độ số lượng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Hoa Kì. trong

Sự ra đời của Liên Minh châu Âu trong

Đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc trong

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản trong

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trong

Các nước khu vực Đông Nam Á trong

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ trong

Địa hình của khu vực bắc mỹ trong

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ trong

Nhận biết các chất trong

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện dãy chuyển hóa trong

Chứng minh dãy (Un) là dãy tăng và bị chặn trong

Tìm tâm sai của elip trong

Chứng minh các số thực dương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay