Khái niệm về đối lưu

Lượt xem : 113 | Cập nhật : 2016-10-27 12:57:30

Đối lưu là gì?
Bức xạ nhiệt là gì?
Trong chân không và trong chất rắn có thể xảy ra đối lưu không? Vì sao?

Đóng góp bởi : hamio

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đối lưu | bức xạ nhiệt | chất rắn | vật lý 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương tích của đường tròn quỹ đạo công thức hóa học các loại rễ Phương pháp toạ độ trong... Giải phương trình mắt cận kiểu hình lặn Sự biến thiên của hàm số Các phép toán trên tập hợp lực loren ancol mật lực cản phản ứng nhiệt hạch cây không có hoa ngoại tiếp Phương trình chứa căn Khoảng cách giữa 2 đường... mạch điện ngẫu phối hoán vị gen không hoàn toàn vận tốc truyền âm Bài toán liên quan đến chuyển động thẳng nước javen văn Tập hợp nhiệt dung Khoảng cách giữa 2 đường véc tơ đối ẩn dụ khuếch tán đột biến đảo đoạn nhiệt độ cơ thể phả hệ gen tử cung Số hạng tổng quát

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Khái niệm về động năng trong

tin học 10 trong

Tinh so lien ket peptit trong

Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Hoa Kì. trong

Sự ra đời của Liên Minh châu Âu trong

Đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc trong

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản trong

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trong

Các nước khu vực Đông Nam Á trong

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ trong

Địa hình của khu vực bắc mỹ trong

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ trong

Nhận biết các chất trong

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện dãy chuyển hóa trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay