Toán 8

Lượt xem : 181 | Cập nhật : 2016-10-30 08:36:53

1.

Cho hình chữ nhật ABCD( AB>BC). Lấy điểm E đối xứng với B qua A, F đối xứng với B qua C.

a)Chứng minh E,F đối xứng với nhau qua D.

b)Kẻ BH⊥EF.BH⊥EF. Từ H kẻ HP⊥AB,HQ⊥BC.HP⊥AB,HQ⊥BC.. Tứ giác BPHQ alf hình gì?

c) Chứng minh BD⊥PQ

Đóng góp bởi : duongduongduonglam

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình học 8 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Khái niệm về đối lưu trong

Khái niệm về động năng trong

tin học 10 trong

Tinh so lien ket peptit trong

Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Hoa Kì. trong

Sự ra đời của Liên Minh châu Âu trong

Đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc trong

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản trong

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trong

Các nước khu vực Đông Nam Á trong

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ trong

Địa hình của khu vực bắc mỹ trong

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ trong

Nhận biết các chất trong

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong

Hoàn thành chuỗi phản ứng trong

Phân biệt các chất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay