Tìm nghiệm cho hệ phương trình

Lượt xem : 178 | Cập nhật : 2016-11-07 03:25:38

1.Cho biết số nghiệm của hệ phương trình sau:
Resized Image
A.Có một nghiệm duy nhất B. Có hai nghiệm
C. Có vô số nghiệm D. Vô nghiệm
2. Chọn câu trả lời đúng
Trong một đường tròn:
A. Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau
B. Hai cung có số đo bằnng nhau thì bằnng nhau
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Đóng góp bởi : echdong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hệ phương trình | toán 10 | số đo góc |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đồ thị hàm số you bụng sóng trội quang học câu hỏi trắc nghiệm vật lý Bất phương trình chứa... thể tam bội sinh sản hữu tính lực kế Áp dụng mệnh đề vào suy metan Phép dời hình glixerol Hình học không gian rut gon liên hợp quốc phân bào di hợp nghành thực vật lý 8 Hàm số bậc ba Bất phương trình chứa ẩn Hệ phương trình mũ Tìm các yếu tố trong tam giác thấu kính nguồn điện mô xương số thực Tích phân lượng giác lý thuyết sinh học 8 phát quang phuong trinh log di truyền Rút gọn biểu thức dân cư trung quốc Khoảng cách giữa 2 đường tính công phân tử mARN Mệnh đề phủ định

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tam giác nội tiếp đường tròn trong

Giải phương trình bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Công suất tiêu thụ điện năng trong

Toán 8 trong

Khái niệm về đối lưu trong

Khái niệm về động năng trong

tin học 10 trong

Tinh so lien ket peptit trong

Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Hoa Kì. trong

Sự ra đời của Liên Minh châu Âu trong

Đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc trong

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản trong

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trong

Các nước khu vực Đông Nam Á trong

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ trong

Địa hình của khu vực bắc mỹ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay