Bài tập hình học 10

Lượt xem : 189 | Cập nhật : 2016-11-07 08:46:18

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Trên tia đối của tia BA lấy điểm G (Khác với điểm B). Từ các điểm G, A và B kẻ các tiếp tuyến với nửa đường tròn (O).Tiếp tuyến kẻ từ G cắt các tiếp tuyến kẻ từ điểm A và B lần lượt tại C và D.
4. Gọi N là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ G tới nửa đường tròn (O). Chứng minh tứ giác BDNO nội tiếp được trong một đường tròn.
5. Chứng minh tam giác BGD đồng dạng với tam giác AGC, từ đó suy ra:

6. Đặt Resized Image. Tính độ dài các đoạn thẳng AC và BD theo R và Resized Image . Chứng tỏ rằng tích AC.BD chỉ phụ thuộc và R, không phụ thuộc và Resized Image .

Đóng góp bởi : echdong

Thành viên đã lưu bài này : echdong |

Thể loại bài tập : hình học 10 | tia đối | tiếp tuyến | tứ giác nội tiếp | tam giác đồng dạng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ánh sáng đơn Phương tích của đường tròn Đường hypebol Photpho lipit công nghệ 7 lý 11 Mệnh đề kéo theo lò xo tự thụ phấn tế bào sinh tinh hiệu điện thế thể truyền Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng bài tập toán 12 TOÁN 9 lượng mưa Diện tích thiết diện căn bậc hai Bất đẳng thức lượng giác trai Định lý Cô sin trong tam giác gang ẩn dụ tần số âm liên hợp quốc tam bội Giá trị lớn nhất lực Phương trình Hệ phương phương đông cổ đại gen lặn Miền giá trị của hàm số chiết suất Hình giải tích trong mặt phẳng điện xoay chiều xu hướng bạo động Fe clo Đường thẳng vuông góc... Giải và biện luận phương...

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình chứa tham số trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm thương và dư của phép chia trong

Giải các hệ phương trình trong

Tìm nghiệm cho hệ phương trình trong

Tam giác nội tiếp đường tròn trong

Giải phương trình bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Công suất tiêu thụ điện năng trong

Toán 8 trong

Khái niệm về đối lưu trong

Khái niệm về động năng trong

tin học 10 trong

Tinh so lien ket peptit trong

Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Hoa Kì. trong

Sự ra đời của Liên Minh châu Âu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay