Các kiểu môi trường ở đới nóng

Lượt xem : 13 | Cập nhật : 2016-11-08 01:42:23

CÂU 1 : (1 điểm )
Em hãy nêu tên các kiểu môi trường ở đới nóng ?
(SGK Địa Lí 7, trang 18 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2 : (1,5 điểm )
Sự gia tăng dân số quá mức dẫn đến hậu quả gì ?
(SGK Địa Lí 7, trang 33 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songhuong1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : môi trường đới nóng | địa lý 7 | sự gia tăng dân số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Quân sự Nhiệt độ sôi thủy tính hữu cơ biện luận phương trình lý 11 Phương trình trùng phương Hình chiếu của điểm trên động vật Hình nón lục địa 2 đường nồng độ hoa kì Giải và biện luận phương... Phương trình bậc 3 Hình chóp tứ giác thuốc lá Biểu thức tọa độ nhiệt dung nghành dịch vụ anken cuộn dây thuần cảm hình thành loài giải hệ Lý 6 bậc dinh dưỡng chuyển dịch cơ cấu kinh tế sơ đồ biến hóa Hoán vị alen Phương trình chứa dấu Đường thẳng trong mặt phẳng chiều di truyền vỏ não Hai đường thẳng song you kali Giới hạn của hàm số tại vô cực

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Hóa trong

Rút gọn các biểu thức trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình chứa tham số trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm thương và dư của phép chia trong

Giải các hệ phương trình trong

Tìm nghiệm cho hệ phương trình trong

Tam giác nội tiếp đường tròn trong

Giải phương trình bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Công suất tiêu thụ điện năng trong

Toán 8 trong

Khái niệm về đối lưu trong

Khái niệm về động năng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay