Phân biệt hướng động với ứng động

Lượt xem : 108 | Cập nhật : 2016-11-11 08:30:41

: Phân biệt hướng động với ứng động? Mỗi kiểu cảm ứng lấy 1 ví dụ.(2,5 điểm)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : muphuthuy

Thành viên đã lưu bài này : muphuthuy |

Thể loại bài tập : hướng động | ứng động | sinh học 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đạo hàm của hàm hợp chủ nô phép chia Hình chiếu vuông góc của... thường biến Chứng minh đẳng thức bước sóng trắc nghiệm vật lý đường phân khí hậu nhiệt đới gió mùa bào quan chì gió mùa Đường vuông góc chung lai phân tích Phương trình chứa tham số Các phép toán mũ lôgarit Tính tích phân bằng nông nô Phương trình tham số bài tập toán 12 Khối đa diện miền núi bắc bộ hinh pha sinh trưởng hỗn hợp góc nhọn phần trăm các chất Amilaza Ostrogen Tích phân đặc biệt cách li sinh thái Các phép toán trên tập hợp bán kính ôn đới hải dương Phương trình chính tắc quang điện Phương trình Na bản đồ di truyền

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc trong

Các kiểu môi trường ở đới nóng trong

Hóa trong

Rút gọn các biểu thức trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình chứa tham số trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm thương và dư của phép chia trong

Giải các hệ phương trình trong

Tìm nghiệm cho hệ phương trình trong

Tam giác nội tiếp đường tròn trong

Giải phương trình bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Công suất tiêu thụ điện năng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay