Phân biệt hướng động với ứng động

Lượt xem : 227 | Cập nhật : 2016-11-11 08:30:41

: Phân biệt hướng động với ứng động? Mỗi kiểu cảm ứng lấy 1 ví dụ.(2,5 điểm)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : muphuthuy

Thành viên đã lưu bài này : muphuthuy |

Thể loại bài tập : hướng động | ứng động | sinh học 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

mệnh đề ôn đới hải dương mật rêu Bất đẳng thức tích phân Đất cách mạng khoa học sinh học 1 hệ cơ Khối đa diện biện luận số nghiệm Khoảng cách giữa 2 điểm Chỉnh hợp chất dự trữ ôn đới lục địa nhiệt kế rượu Chứng minh đẳng thức lơn nhât Ứng dụng khảo sát hàm số Định lý sin trong tam giác mạch dao động Đường tròn ngoại tiếp biên độ vỏ não Phương trình đường tròn hạt diệp lục TOÁN 9 Thể tich hinh hộp chữ nhật đạo hàm của hàm số phân tích đa thức Hệ bất phương trình chứa Giải và biện luận bất phương trình hô hấp sử 12 kính lúp phôi claiphento Cấp số cộng hạt phóng xạ phân ly

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc trong

Các kiểu môi trường ở đới nóng trong

Hóa trong

Rút gọn các biểu thức trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình chứa tham số trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm thương và dư của phép chia trong

Giải các hệ phương trình trong

Tìm nghiệm cho hệ phương trình trong

Tam giác nội tiếp đường tròn trong

Giải phương trình bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Công suất tiêu thụ điện năng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay