Khái niệm cảm ứng động vật

Lượt xem : 127 | Cập nhật : 2016-11-11 03:34:20

Câu 1 Cảm ứng ở động vật là gì? Nêu các cách cảm ứng ở động vật từ thấp đến cao ?
Câu 2 Hãy nêu 1 số hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính ở động vật và giải thích?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : muphuthuy

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cảm ứng động vật | sinh học 10 | cảm ứng động vật | sinh sản hữu tính |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giao phối ngẫu nhiên độ tan canxi độ cứng lò xo hướng của lực Phương trình elip pin quang điện cách li địa lí chân không Hình học phẳng tài nguyên cúm mômen quán tính độ phóng xạ hạt diệp lục Phương trình bậc 2 đối Bất phương trình có chứa... vận tốc truyền âm đất mùn mạch điện Hình giải tích trong không gian quang trung Giá trị lớn nhất GTNN thái bình đồng hợp tử áp suất chất lỏng asean Tích phân hàm lôgarit Phương trình tham số chất dư Tứ diện vuông hóa học vô cơ sacarozo hiệu điện thế hiệu dụng phân cực Bất đẳng thức tổ hợp Hàm số chẵn số hạng Hình chiếu của điểm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Định nghĩa sinh trưởng và phát triển trong

Phân biệt hướng động với ứng động trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc trong

Các kiểu môi trường ở đới nóng trong

Hóa trong

Rút gọn các biểu thức trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình chứa tham số trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm thương và dư của phép chia trong

Giải các hệ phương trình trong

Tìm nghiệm cho hệ phương trình trong

Tam giác nội tiếp đường tròn trong

Giải phương trình bậc hai trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay