Các bộ phận chính của cây xanh có hoa

Lượt xem : 55 | Cập nhật : 2016-11-21 03:02:02

Câu 1: ( 2 điểm ) Cây xanh có hoa có những cơ quan chính nào ? Chức năng ?

Câu 2 : ( 2điểm ) Những điều kiện nào cần thiết cho hạt nãy mầm ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tiax

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sinh học 10 | cây xanh có hoa | hạt nảy mầm |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Ích lợi của vi khuẩn trong

Khái niệm cảm ứng động vật trong

Định nghĩa sinh trưởng và phát triển trong

Phân biệt hướng động với ứng động trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc trong

Các kiểu môi trường ở đới nóng trong

Hóa trong

Rút gọn các biểu thức trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Bài tập hình học 10 trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình chứa tham số trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm thương và dư của phép chia trong

Giải các hệ phương trình trong

Tìm nghiệm cho hệ phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay