Giải bất phương trình- toán 10

Lượt xem : 199 | Cập nhật : 2016-11-23 02:19:33

1) Giải bất PT:
Resized Image
2) Cho hệ PT:
Resized Image

a) Giải hệ khi m = 0
b) Tìm tất cả giá trị m để hệ có nghiệm duy nhất

Đóng góp bởi : hangsieucap

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 10 | giải hệ phương trình | giải bất phương trình | nghiệm duy nhất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình bậc 4 Hai đường thẳng vuông sóng trung ARN lý thuyết sinh học 9 giao phấn âm tần tính chẵn Đường thẳng vuông góc... Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn oxi hóa số hữu tỉ độ tự cảm Các phép toán mũ lôgarit đơn tính Phép đồng dạng tự thụ phấn Phương trình bản đồ gen số trung bình cộng đột biến gen sóng điện từ vòng tuần hoàn Trục lớn của elip hàng hóa sử 11 Quan hệ sinh vật nhân sơ công thoát Số hạng tổng quát NaCl Hai đường thẳng song hóa học Giới hạn nam trung bộ Hệ phương trình số phức peptit bảo vệ môi trường địa lí kali

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Vẽ parabol trong

Chứng minh đẳng thức trong

Giải bất phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Nguồn gốc của cây trồng trong

Các bộ phận chính của cây xanh có hoa trong

Ích lợi của vi khuẩn trong

Khái niệm cảm ứng động vật trong

Định nghĩa sinh trưởng và phát triển trong

Phân biệt hướng động với ứng động trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc trong

Các kiểu môi trường ở đới nóng trong

Hóa trong

Rút gọn các biểu thức trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay