Rút gọn biểu thức- toán 8

Lượt xem : 254 | Cập nhật : 2016-11-25 08:27:48

Bài 1: Cho biểu thức sau:
Resized Image
a) Rút gọn A
b) Tính A tại x=4
c) Tìm x biết 3A=6
d) Tìm x nguyên để A nguyên
Bài 2: GiảI Bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(3x-5)(6x-1)=(9x-1)(2x+1)

Đóng góp bởi : sumiTrang

Thành viên đã lưu bài này : sumiTrang |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | biểu diễn tập nghiệm | đại số 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hợp tử từ trường tập con kiểu hình Vị trí tương đối trong mặt phẳng operon oxit sắt công thức cấu tạo Bất phương trình bậc nhất Hai đường thẳng đồng phẳng bò sát hữu tính gân lá cơ cấu đường chéo năng suất proton đồng lý thuyết sinh học 9 khu vực Châu Á vân sáng Ứng dụng vi phân vào... pin quang điện Hàm số liên tục trên 1 đoạn di hợp nhân tạo lai thuận Hình chiếu vuông góc của... hoa thụ phấn Giá trị của biểu thức Công thức biến tổng thành tích nhân tử sinh hóa tử ngoại nghiệm dương cận thị Nitrat Bất phương trình có chứa... cacbon Phương trình vô tỉ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Một số bài tập về số nguyên dương trong

Phát biểu quy tắc nhân trong

Giải phương trình- toán 8 trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Bài tập về đường tròn trong

Giải hệ phương trình trong

Giải phương trình sau trong

Hai tam giác đồng dạng trong

Bài tập toán 10 trong

Lập phương trình đường tròn trong

Giải bất phương trình- toán 10 trong

Vẽ parabol trong

Chứng minh đẳng thức trong

Giải bất phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay