Rút gọn biểu thức- toán 8

Lượt xem : 336 | Cập nhật : 2016-11-25 08:27:48

Bài 1: Cho biểu thức sau:
Resized Image
a) Rút gọn A
b) Tính A tại x=4
c) Tìm x biết 3A=6
d) Tìm x nguyên để A nguyên
Bài 2: GiảI Bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
(3x-5)(6x-1)=(9x-1)(2x+1)

Đóng góp bởi : sumiTrang

Thành viên đã lưu bài này : sumiTrang |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | biểu diễn tập nghiệm | đại số 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ phương trình đối xứng liên kết gen tính chẵn lẻ Phương trình bậc hai Vị trí tương đối của 2 trung điểm gan mắc nối tiếp nguyên tắc bổ sung Tọa độ trong không gian thụ phấn chất khử nước nhận biết các chất cấu tạo ngoài đại dương Vị trí tương đối trong mặt phẳng mon kim loại sinh học 12 hoa nhãn Phương trình mũ chủ nô Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng cách li địa lí tư hữu dao động máy quang phổ Tiệm cận xiên rut gon Dấu của nhị thức bậc nhất thể khảm đảo đoạn phôtphat Hình học phẳng acsimet Bất phương trình chứa tham số Liên kết hóa học biển đảo nghành dịch vụ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Một số bài tập về số nguyên dương trong

Phát biểu quy tắc nhân trong

Giải phương trình- toán 8 trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Bài tập về đường tròn trong

Giải hệ phương trình trong

Giải phương trình sau trong

Hai tam giác đồng dạng trong

Bài tập toán 10 trong

Lập phương trình đường tròn trong

Giải bất phương trình- toán 10 trong

Vẽ parabol trong

Chứng minh đẳng thức trong

Giải bất phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của elip trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay