Phân tích đa thức thành nhân tử

Lượt xem : 130 | Cập nhật : 2016-11-25 03:41:54

Bài 1 : Thực hiện phép tính :

Resized Image
Bài 2 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
Resized Image

Đóng góp bởi : sumiTrang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phân tích đa thức thành nhân tử | toán 8 | thực hiện phép tính |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ngoại tiếp tư hữu Sơ đồ lai rắn đời sống bay cuộn cảm b xung điện Giải tích nguyên tử khối tế bào quang điện đa bội hóa Hệ bất phương trình Hình lăng trụ nghành dịch vụ tiến hóa Phép biến hình nội tiếp đường tròn Đường thẳng vuông góc... hóa 12 song song saccaraza Giải phương trình Đời sống ung thư máu giao phối AIDS chuyển động thẳng tập nghiệm trên trục số Tính đơn điệu của hàm số hồ Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn Vi phân của hàm số cường độ dòng điện Thống kê Quan hệ dầu thô Hàm số liên tục trên 1 khoảng độ hụt khối sóng ánh sáng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm điều kiện xác định của phân thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tính độ dài chiều cao tam giác trong

Rút gọn biểu thức- toán 8 trong

Một số bài tập về số nguyên dương trong

Phát biểu quy tắc nhân trong

Giải phương trình- toán 8 trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Bài tập về đường tròn trong

Giải hệ phương trình trong

Giải phương trình sau trong

Hai tam giác đồng dạng trong

Bài tập toán 10 trong

Lập phương trình đường tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay