Vai trò của ngành thân mềm

Lượt xem : 94 | Cập nhật : 2016-11-28 08:03:57

Câu 1
Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2
Nêu tác hại của giun đũa với sức khoẻ của con người? Các biện pháp phòng chống giun dũa kí sinh ở người?
Câu 3
Trình bày sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : minhthuycherry

Thành viên đã lưu bài này : minhthuycherry |

Thể loại bài tập : nghành thân mềm | giun đũa | san hô | thủy tức | sinh sản vô tính |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phân tích vectơ Liên kết hóa học Giới hạn hữu hạn Khoa học cảm ứng điện từ tần số hoán vị khoảng cách giữa hai đường thẳng hệ SI Dãy số bị chặn Châu Mĩ châu á sau 1945 Hàm số bậc ba Phương trình tổng quát Khảo sát chu kỳ thuốc lá kiểm tra sinh học 10 Hình chóp tam giác đều Quân sự tam giác đều tháp dân số Giải và biện luận bất phương trình miền núi bắc bộ phân tử khối bảo toàn Hàm số lượng giác sóng cơ học sản lượng điện thế kỉ XX Đường thẳng vuông góc... Phương trình bậc hai cường độ cực đại Chính tắc song nhị bội khó cộng sinh Đa thức trung quốc cảm kháng not

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp trong

Hệ tọa độ trong

GiảI các phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm điều kiện xác định của phân thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tính độ dài chiều cao tam giác trong

Rút gọn biểu thức- toán 8 trong

Một số bài tập về số nguyên dương trong

Phát biểu quy tắc nhân trong

Giải phương trình- toán 8 trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Bài tập về đường tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay