Vai trò của ngành thân mềm

Lượt xem : 81 | Cập nhật : 2016-11-28 08:03:57

Câu 1
Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2
Nêu tác hại của giun đũa với sức khoẻ của con người? Các biện pháp phòng chống giun dũa kí sinh ở người?
Câu 3
Trình bày sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : minhthuycherry

Thành viên đã lưu bài này : minhthuycherry |

Thể loại bài tập : nghành thân mềm | giun đũa | san hô | thủy tức | sinh sản vô tính |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

miền núi Hàm số lượng giác núi Hệ phương trình lượng giác Giải bài toán bằng cách khối lượng riêng liên bang nga Khoảng cách trong không gian Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn Thống kê khuếch tán Phương pháp toạ độ trong nhan Giải và biện luận phương photon câu hỏi trắc nghiệm vật lý tạo giống Phương trình bậc nhất tia sáng điện từ trường song song dung dịch HCl dao động điện từ Hai đường thẳng vuông Ứng dụng tích phân để oxit kim loại biến dị di truyền Cực trị hình học Dấu của tam thức phương trình vô nghiệm châu ph dung dịch mất nhãn tảo Khoảng cách từ 1 điểm vô tuyến điện phương đông cổ đại Toán 11 nhiệt độ nóng chảy Đạo hàm của hàm hợp đồng bằng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp trong

Hệ tọa độ trong

GiảI các phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm điều kiện xác định của phân thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tính độ dài chiều cao tam giác trong

Rút gọn biểu thức- toán 8 trong

Một số bài tập về số nguyên dương trong

Phát biểu quy tắc nhân trong

Giải phương trình- toán 8 trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Bài tập về đường tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay