Vai trò của ngành thân mềm

Lượt xem : 36 | Cập nhật : 2016-11-28 03:03:57

Câu 1
Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2
Nêu tác hại của giun đũa với sức khoẻ của con người? Các biện pháp phòng chống giun dũa kí sinh ở người?
Câu 3
Trình bày sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : minhthuycherry

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nghành thân mềm | giun đũa | san hô | thủy tức | sinh sản vô tính |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chu vi điện áp xoay chiều Hai mặt phẳng song song nông sản ruột sứ Bất phương trình lôgarit vận tốc truyền âm dòng điện xoay chiều Bất phương trình chứa... Mệnh đề kéo theo đột biến gen tôm phản ứng nhiệt hạch đồng bằng sông hồng ếch Đường parabol Nghịch biến bài tập hóa học 9 toàn quốc kháng chiến Phương trình chính tắc của elip sóng dài cơ quan sinh dưỡng thể đồng hợp phiến lá Số hạng tổng quát các loại thân dung kháng cao su nông nghiệp đồng hợp tử lục địa căn bậc hai tạo ảnh bụng sóng liên minh châu âu góc nhọn tính liên tục Đường thẳng tiếp xúc với Công thức nhân đôi

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp trong

Hệ tọa độ trong

GiảI các phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm điều kiện xác định của phân thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tính độ dài chiều cao tam giác trong

Rút gọn biểu thức- toán 8 trong

Một số bài tập về số nguyên dương trong

Phát biểu quy tắc nhân trong

Giải phương trình- toán 8 trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Bài tập về đường tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay