Chuyển động tròn đều

Lượt xem : 58 | Cập nhật : 2016-11-29 01:12:27

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Xác định chu kì,tần số và vận tốc góc của bánh xe.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : trangnhungvp25092001

Thành viên đã lưu bài này : trangnhungvp25092001 |

Thể loại bài tập : vật lý 10 cơ bản |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Vai trò của ngành thân mềm trong

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp trong

Hệ tọa độ trong

GiảI các phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm điều kiện xác định của phân thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tính độ dài chiều cao tam giác trong

Rút gọn biểu thức- toán 8 trong

Một số bài tập về số nguyên dương trong

Phát biểu quy tắc nhân trong

Giải phương trình- toán 8 trong

Giải phương trình trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay