Viết 5 số hạng đầu của các dãy số

Lượt xem : 54 | Cập nhật : 2016-12-05 03:18:21

Bài 1: Viết 5 số hạng đầu của các dãy số sau:

Resized Image
Bài 2: Viết số hạng tổng quát của một dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó:
a) Đều chia hết cho 3
b) Chia cho 5 dư 2.

Đóng góp bởi : thuyvenus

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : dãy số | số hạng đầu | số nguyên dương | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lẻ của hàm số bảng HTTH thấu kính tư bản chủ nghĩa Hyperbol vân giao thoa cách li địa lí hợp tử căn bậc hai Hệ phương trình số phức cộng hưởng muối iot Hệ phương trình bậc nhất... nguyên phân Phương trình nghiệm nguyên Hàm số liên tục Tọa độ trong không gian mật Tam thức bậc hai giai cấp Phương trình chính tắc vẽ biểu đồ nhiệt kế rượu Bất phương trình có chứa tham số electron ngoài cùng giá trị sản xuất địa lý 9 phân tích vectơ nghành thực vật Khảo sát hàm số giun sán Tổ hợp khí hậu nhiệt đới gió mùa cấu trúc tam giác Diễn thể bản đồ động lượng pháp tuyến Mệnh đề tương đương

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Phương pháp chứng minh quy nạp. trong

Giải phương trình trong

tính áp suất trong bình thông nhau trong

Chuyển động tròn đều trong

Vai trò của ngành thân mềm trong

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp trong

Hệ tọa độ trong

GiảI các phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm điều kiện xác định của phân thức trong

Thực hiện phép tính trong

Tính độ dài chiều cao tam giác trong

Rút gọn biểu thức- toán 8 trong

Một số bài tập về số nguyên dương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay