Tìm số hạng đầu tiên và công sai

Lượt xem : 463 | Cập nhật : 2016-12-05 08:30:54

Tìm số hạng đầu tiên và công sai của các cấp số cộng sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : thuyvenus

Thành viên đã lưu bài này : thuyvenus |

Thể loại bài tập : số hạng đầu tiên | công sai | cấp số cộng | toán 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm công sai trong

Xét tính đơn điệu của các dãy số trong

Tìm số hạng tổng quát của dãy số trong

Viết 5 số hạng đầu của các dãy số trong

Phương pháp chứng minh quy nạp. trong

Giải phương trình trong

tính áp suất trong bình thông nhau trong

Chuyển động tròn đều trong

Vai trò của ngành thân mềm trong

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp trong

Hệ tọa độ trong

GiảI các phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Tìm điều kiện xác định của phân thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay