Tìm số hạng liên tiếp của một cấp số cộng

Lượt xem : 111 | Cập nhật : 2016-12-05 03:33:37

Bài 1 Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 20 và tổng bình phương của chúng bằng 120.
Bài 2: Tìm 5 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 25 và tổng bình phương của chúng bằng 165.
Bài 3: Cho một cấp số cộng left ( u_{n} 
ight ) có u5 + u19 = 90. Hãy tính tổng 23 số hạng đầu tiên của left ( u_{n} 
ight )

Đóng góp bởi : thuyvenus

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 11 | cấp số cộng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

NaOH cuộn dây thuần cảm Tính tích phân Khoảng cách giữa 2 điểm lưỡng cư Số phức máu nơtron công thoát thực vật chu kì dao phản ứng nhiệt hạch Phương trình tham số của... Toán hình sinh dục độ tự cảm Tích vô hướng của 2 véc tơ Tia laser Phương trình bậc nhất Hệ phương trình Tiếp tuyến của elip Giới hạn của hàm số lai thuận sacarozo phân li nước liên kết hidro Phép đối xứng Ứng dụng tích phân đa bội nhà máy thủy điện nhôm điều kiện xác định sinh học bệnh mù màu Bất phương trình tích đường thẳng môi trường biên độ giao động hạt phóng xạ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm số hạng đầu tiên và công sai trong

Tìm công sai trong

Xét tính đơn điệu của các dãy số trong

Tìm số hạng tổng quát của dãy số trong

Viết 5 số hạng đầu của các dãy số trong

Phương pháp chứng minh quy nạp. trong

Giải phương trình trong

tính áp suất trong bình thông nhau trong

Chuyển động tròn đều trong

Vai trò của ngành thân mềm trong

Đặc điểm cấu tạo của chân khớp trong

Hệ tọa độ trong

GiảI các phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay