Giải bất phương trình

Lượt xem : 180 | Cập nhật : 2016-12-13 11:27:34

Bài 1:
Giải bất phương trình sau:
Resized Image
Bài 2:

Resized Image
Resized Image
Chứng minh rằng:
Resized Image

Đóng góp bởi : suminguyen

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải bất phương trình | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Pa Nitrat Phương trình lượng giác đối xứng Hệ bất phương trình bậc vật lý Mệnh đề tương đương mạch rây Phương trình tham số của... thể tích tứ diện công thức hóa học xương cuộn dây thuần cảm tiếp xúc nhân giống chất dự trữ Rút gọn biểu thức Vẽ đồ thị nhiệt độ thường trung tuyến trồng trọt Tích vô hướng của 2 véc tơ ôn đới lục địa giao thoa ánh sáng Tiếp tuyến nhà máy thủy điện hô hấp hình dạng lai tế bào Hàm số liên tục Phương trình tiếp tuyến xã hội phong kiến vật thể tròn xoay toluen tính trọng lượng etilen Vec tơ Các dạng giới hạn vô định giao điểm Amino axit alen

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải và biện luận các phương trình trong

toán trong

toán trong

Tên 10 thành viên thuộc khối EU trong

Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế trong

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học trong

Điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung trong

Vai trò của nghành công nghiệp trong

Tìm số hạng liên tiếp của một cấp số cộng trong

Tìm số hạng đầu tiên và công sai trong

Tìm công sai trong

Xét tính đơn điệu của các dãy số trong

Tìm số hạng tổng quát của dãy số trong

Viết 5 số hạng đầu của các dãy số trong

Phương pháp chứng minh quy nạp. trong

Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay