Bài tập với 3 số thực dương

Lượt xem : 73 | Cập nhật : 2016-12-13 11:31:00

Bài 1:
Cho tam giác ABC đều cạnh a. Hai điểm M,N biến thiên trên AB,AC sao cho
Resized Image
. Chứng minh rằng chu vi tam giác AMN không đổi
Bài 2:
Cho a,b,c là 3 số thực dương
Chứng minh rằng
Resized Image

Đóng góp bởi : suminguyen

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : số thực dương | toán 10 | tam giác đều |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tôm Giới hạn của dãy số cận thị phân li nước tây nam kiết lị Trọng tâm của tứ diện Hai đường thẳng đồng phẳng Khoảng cách từ 1 Phép quay chất rắn khan số tự nhiên tocno đất mùn nam châm điện Phép dời hình phi kim sông cửu long Phương trình đường tròn kiểu gen động năng tinh biên độ Photpho lipit ma sát phuong trinh log khối chóp nhà minh đột biến Ứng dụng vi phân vào hiệu điện thế gen cấu trúc Cân bằng các phương trình Tiếp tuyến trắc nghiệm vật lý Trục tọa độ hệ sinh thái iải hệ phương trình nước vôi trong Hệ phương trình bậc nhất...

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận các phương trình trong

toán trong

toán trong

Tên 10 thành viên thuộc khối EU trong

Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế trong

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học trong

Điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung trong

Vai trò của nghành công nghiệp trong

Tìm số hạng liên tiếp của một cấp số cộng trong

Tìm số hạng đầu tiên và công sai trong

Tìm công sai trong

Xét tính đơn điệu của các dãy số trong

Tìm số hạng tổng quát của dãy số trong

Viết 5 số hạng đầu của các dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay