Giảiphươngtrình căn bậc hai

Lượt xem : 69 | Cập nhật : 2016-12-13 11:41:56

Bài1
Cho a>0,b>0. Chứng minh:
Resized Image
.Và dấuđẳngthứcxảyrakhinào?
Bài2Giảiphươngtrình:

Resized Image

Đóng góp bởi : suminguyen

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải phương trình | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khoa học kĩ thuật Nhiệt độ sôi lớp 8 chủng tộc khối lượng riêng tam giác vuông nghành thực vật toán đại số 8 khí clo xúc tác Vật chất mạch dao động biến dị tổ hợp thằn lằn Tính chất tuần hoàn đậu hà lan Hình chóp Biểu thức lượng giác tảo Đường thẳng vuông góc... hoàn thành phương trình Khoa học Trục tọa độ giao điểm liên kết gen Lý lớp 6 Góc trong không gian phát xít đức Hàm số Bất phương trình lượng giác biểu thức lực đàn hồi đơn vị Vị trí tương đối giữa... bộ ba đối mã Giải tam giác lực hút nấm Phương trình lượng giác... Phương trình mặt phẳng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm tham số trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Bài tập với 3 số thực dương trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận các phương trình trong

toán trong

toán trong

Tên 10 thành viên thuộc khối EU trong

Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế trong

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học trong

Điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung trong

Vai trò của nghành công nghiệp trong

Tìm số hạng liên tiếp của một cấp số cộng trong

Tìm số hạng đầu tiên và công sai trong

Tìm công sai trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay