Tìm 3 điểm thẳng hàng

Lượt xem : 123 | Cập nhật : 2016-12-13 11:52:12

Bài 1: Cho tam giác ABC không cân tại đỉnh A, trung tuyến BD, CE, có các cạnh a, b, c. Chứng minh rằng:

Resized Image
Bài 2: Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, F, K là các điểm xác định bởi với
Resized Image
Chứng min rằng I ,F, K thẳng hàng
Resized Image

Đóng góp bởi : suminguyen

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 10 | 3 điểm thẳng hàng | trung tuyến | hình bình hành |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

kiết lị tĩnh mạch hy lạp rô ma Mệnh đề tương đương Biểu thức tọa độ của các Phương tích của đường tròn muối iot lý 8 trung đại Thể tich hinh hộp chữ nhật cây phát sinh roto áp suất khí ôn thi Hàm số liên tục tại 1 điểm phân tử mARN nhóm máu phương pháp quy nạp sản lượng thể tích của vật thể tròn xoay Bất phương trình vô tỉ loài nguyên phân Vị trí tương đối giữa 2... thụ tinh mất đoạn thủy điện điện áp hiệu dụng đa phân electron đường chọn lọc tự nhiên brom Hình chiếu của điểm đa bội quang trung thời đường tocno hình lập phương bài tập hóa học 9

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trong

Giảiphươngtrình căn bậc hai trong

Tìm tham số trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Bài tập với 3 số thực dương trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Giải và biện luận các phương trình trong

toán trong

toán trong

Tên 10 thành viên thuộc khối EU trong

Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế trong

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học trong

Điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung trong

Vai trò của nghành công nghiệp trong

Tìm số hạng liên tiếp của một cấp số cộng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay